Puheterapia

Puheterapialla kuntoutetaan puheen ja kielen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen vaikeuksia, äänen, syömisen, nielemisen ja suun motorisen toiminnan vaikeuksia.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Keskeistä puheterapiassa on asiakkaan ja puheterapeutin välinen luottamuksellinen vuorovaikutussuhde.

Puheterapiaan sisältyy arviointi, kuntoutuksen suunnittelu, kuntoutus ja lähiympäristön ohjaus. Puheterapian yksilölliset tavoitteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Tavoitteiden toteuttamisessa yhteistyö puheterapian, kodin, päiväkodin ja koulun kesken on olennaista, jotta kuntoutus siirtyy arkeen ja on vaikuttavaa.

Puheterapeutit opiskelevat yliopistossa logopedian koulutusohjelmassa ja valmistuvat filosofian maisteriksi. Puheterapeutin ammatissa voi toimia vain Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) laillistama puheterapeutti.

_DSF5736[1]