_DSF6253[1]Olen laillistettu puheterapeutti ja toimin yksityisenä ammatinharjoittajana. Teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä, tällä hetkellä Helsingissä ja Vantaalla. Toimin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Kelan kuntoutukseen asiakkaat ohjautuvat erikoissairaanhoidon suosituksesta. Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta löydät sivujeni Linkit -välilehden kautta.

Minulla on laaja-alaista osaamista lasten ja nuorten arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön kanssa tehtävästä yhteistyöstä liittyen vuorovaikutuksen, kommunikaation, puheen- ja kielenkehityksen vaikeuksiin.

Tärkein työvälineeni puheterapeuttina on vuorovaikutus. Kun vuorovaikutustilanteet ovat lapselle innostavia ja palkitsevia, lapsen taidot kehittyvät parhaiten. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (AAC = Augmentative and Alternative Communication), kuten tukiviittomia, kuvia, kuvakommunikointikansioita ja pikapiirtämistä. Terapiakielenä on suomi, tarvittaessa annan ohjausta lähiympäristölle myös englannin kielellä.

Tällä hetkellä minulla ei ole vapaita asiakaspaikkoja. Voit kuitenkin tiedustella vapautuvien paikkojen tilannetta sähköpostitse (hh.puheterapia@gmail.com).