_DSF6253[1]Olen laillistettu puheterapeutti ja toimin yksityisenä ammatinharjoittajana. Teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä Helsingissä, Vantaalla ja Tuusulassa. Toimin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Kelan kuntoutukseen asiakkaat ohjautuvat erikoissairaanhoidon suosituksesta. Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta löydät sivujeni Linkit -välilehden kautta.

Minulla on laaja-alaista osaamista lasten ja nuorten arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön kanssa tehtävästä yhteistyöstä liittyen vuorovaikutuksen, kommunikaation, puheen- ja kielenkehityksen vaikeuksiin.

Tärkein työvälineeni puheterapeuttina on vuorovaikutus. Kun vuorovaikutustilanteet ovat lapselle innostavia ja palkitsevia, lapsen taidot kehittyvät parhaiten. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (AAC = Augmentative and Alternative Communication), kuten tukiviittomia, kuvia, kuvakommunikointikansioita ja pikapiirtämistä. Terapiakielenä on suomi, tarvittaessa annan ohjausta lähiympäristölle myös englannin kielellä.