Koulutus ja työkokemus

_DSF6085[1]Olen valmistunut Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi ja minut on laillistettu puheterapeutiksi vuonna 2002.

Urani alussa työskentelin HYKS:n foniatrian yksikössä lasten osaston puheterapeuttina. Tämän jälkeen toimin 14 vuotta (2003-2017) Helsingin kaupungilla perusterveydenhuollon puheterapeuttina lasten ja nuorten parissa. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2016 lähtien. Minulla on kaksi kouluikäistä lasta.

Huolehdin ammatillisesta osaamisestani jatkuvan täydennyskouluttautumisen ja säännöllisen työnohjauksen avulla. Viime vuosina tärkeimpiä käymiäni täydennyskoulutuksia ovat olleet:

 • Kissatarina – lapsen kerrontataitojen arviointimenetelmä (1 pv), 2022
 • ICF-luokitus, käytännöstä teoriaan (1 pv), 2022
 • Mentalisaatio kuntouttajan mielessä (2 pv), 2022
 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus webinaari, 2021
 • Aistitiedon käsittelyn erityisyys, syömisvaikeudet ja arjen tuen mahdollisuudet webinaari, 2021
 • Autistisen asiakkaan kohtaaminen webinaari, 2021
 • Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille (2 pv), 2020
 • GAS-menetelmä logopedisessä viitekehyksessä (1 pv), 2020
 • Webinaari etäpuheterapiasta, 2020
 • Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi (1 pv), 2020
 • Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (2 pv), 2019
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet (1 pv), 2019
 • Introduction to Prompt: Technique workshop (3 pv), 2019
 • Kielijänne: tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista (1 pv), 2018
 • PECS (Picture Exchange Communication System) (2 pv), 2018
 • SOS Approach to Feeding (4 pv), 2018
 • Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja (1 pv), 2018
 • Vanhemmat vuorovaikutushoidossa – vanhemman mentalisaatiokyky ja sensitiivisen vuorovaikutuksen tukeminen (1 pv), 2018
 • PRT (Pivotal Response Training) (2 pv), 2018
 • Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen – syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen (3 pv), 2018
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2 pv), 2017
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop (1 pv), 2017
 • Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen seminaari: Vuorovaikutus on yhteinen asia (1 pv), 2017
 • Neuropsykiatria NYT (2 pv), 2017
 • Suulla suukotellaan ja… Lasten suunalueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus (1 pv), 2017
 • Terapeuttisen tavoitteenasettelun ABC -kurssi (2 pv), 2017
 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa (1 pv), 2017
 • Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys: Yhteinen ymmärrys – havainnoinnista tulkintaan (2 pv), 2017
 • GAS – tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä (3 op), 2017
 • Apusanamenetelmä suomea omaksuvien lasten puheen kuntoutuksessa (1 pv), 2017
 • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin (2 pv), 2016
 • OPT (Oral Placement Therapy); OPT 1 ja 2 sekä Apraxia (5 pv), 2015
 • Dyspraksian kuntoutus (1 pv), 2014
 • Vanhempien voimavarakeskeinen ohjaus ja neuvonta (2 pv), 2013